PhDeX Thesis
Examination Services

41 Stephens Avenue, Torrensville,
SA (South Australia) 5031, Australia.

Phone
International +618 8443 7142
Mobile/cellular (+61) 417 817 301

Email
enquiries@phdex.com

BN 04632552
ABN 23 695 960 191

เกี่ยวกับบริการตรวจวิทยานิพนธ์ PhDeX

บริการตรวจวิทยานิพนธ์ PhDeX เป็นบริษัทจดทะเบียนของออสเตรเลีย มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองอะดิเลด รัฐออสเตรเลียใต้
ผู้ตรวจและบรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์มาจากออสเตรเลียและมีความเกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย สถาบันวิจัยของรัฐบาล สถาบันวิจัยทางการแพทย์ และสถาบันวิจัยเฉพาะทางอื่น ๆ

  • ความเชี่ยวชาญและความเป็นเอกเทศ ผู้ตรวจและบรรณาธิการในเครือข่ายของ PhDeX ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในสาขาของตน และมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์มากมาย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของผู้ทบทวนที่มีความเชี่ยวชาญของ PhDeX
  • เกี่ยวกับ ดร. เอดเวิร์ด เจ แม็คเมอร์คี ดร. เอดเวิร์ด เจ แม็คเมอร์คี เป็นผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ของบริการตรวจวิทยานิพนธ์ PhDeX ท่านมีประวัติการทำงานที่ยาวนานในฐานะนักวิทยาศาสตร์วิจัยและหัวหน้าโครงการของ CSIRO (องค์การการวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งสหพันธ์รัฐ) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยระดับแนวหน้าของออสเตรเลีย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดร. แม็คเมอร์คี และผลงานทางวิชาการบางส่วนของท่านได้จากหน้านี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PhDeX หรือ ดร. เอดเวิร์ด เจ เม็คเมอร์คี กรุณาติดต่อเรา